Förlagslogistik och bokdistribution 

för förlag som expanderar till Tyskland, Schweiz och Österrike

Du har skrivit eller givit ut en bok? Boken säljer bra och det börjar bli dags att marknadsföra översättningar och ta över nya marknader?


Den tyska bokmarnaden är väldigt isolerad från de andra europeiska marknaderna på grund av komplicerade regler för prissättning och oöversiktliga distributionskanaler. Om man dessutom inte kan tyska blir det väldigt svårt att kommunicera med rätt personen för att få tag i relevant information.


Vi erbjuder även rådgivning för skandinaviska förlag, så att ni kan få hjälp med allting runt omkring distributionen, t.ex. avtalsförhandlingar med tyska grossister eller ansökan om tysk momsregistrering hos det tyska skatteverket.


Förlagslogistik och bokdistribution för svenska förlag som expanderar till Tyskland, Schweiz och ÖsterrikeFör att en bok ska hamna i en tysk bokaffär måste den finnas tillgänglig hos en grossist i Tyskland (över de tyska grossisterna når man även bokaffärer i Österrike och Schweiz). Det finns knappt någon bokaffär i Tyskland som beställer direkt hos förlagen (ännu mindre hos utländska förlag). Grossisterna i Tyskland köper dock bara in böcker från utländska förlag som har en distributör i Tyskland som sköter logistiken och fakturorna. 


Vi erbjuder förlag och författare möjlighet att ta del av våran erfarenhet av den tyskspråkiga marknaden, genom att erbjuda möjligheter att ta hand om eran logistik och distribution av böcker på den tysktalande marknaden, men även med rådgivning. Vi erbjuder både förlagslogistik, alltså mellan lager och grossist (eller bokhandel), men även konsumentlogistik mellan lager och kund, om ni även bedriver en egen webshop i Tyskland.


Vi kan erbjuda följande tjänster:


  • Personlig kontakt, inkl. rådgivning över den tyska bokmarknaden. Vi tar inte bara hand om logistiken utan hjälper även till med er etablering på den tyska marknaden.
  • Lagring av era böcker i vårat lager i Mannheim. Om det behövs, kan vi även hjälpa till med översättning och tryck av böcker för den tyska marknaden.
  • Klimatkompenserad distribution av böckerna till bokaffärer, grossister och/eller slutkunder. Inrikes och utrikes (även export till Schweiz). Mycket liten minsta omsättning. Vi kan även ta hand om faktureringen med grossisterna.
  • Transparenta kostnader: vi tar bara betalt för varje leverans som vi skickar iväg + (ev. plus låga lagerkostnader, beroende på hur många böcker ni vill lagra hos oss). Det innebär att det i första hand inte kostar någonting innan du fått en beställning. Vi tar ingen fast eller procentual avgift per bok, utan arbetar med All-inclusive-priser per leveranstillfälle.
  • ISBN: Om det behövs så kan vi bidra med tyska ISBN (19 € styck). Fördelen med att ta våra ISBN är att du inte behöver teckna egna avtal med de tyska grossisterna, utan beställningarna kommer in över våra avtal. Nackdelen är av vi kommer att stå som utgivare till översättningen. Vill du använda eget ISBN så kan vi hjälpa till med avtalsförhandlingarna med de tyska grossisterna.
  • Vi kan även hjälpa till med att framställa och producera tyska e-böcker och ljudböcker.
Vägen från Sverige till den tyska bokmarknaden


FAQ - Förlagslogistik i Tyskland


FAQ - Förlagslogistik i Tyskland


Vilka steg måste genomföras, för att min översättning ska komma ut i Tyskland?

1) Gör färdig översättningen och bestäm eget eller köpt ISBN (se nedan). Tryck boken.


2) Registrera boken i VLB (Verzeichnis Lieferbarer Bücher). Skicka pliktexemplar.


3) Leverera boken till distributören i Tyskland.


4) Grossisterna köper in boken.


5) Bokaffärer kan köpa in boken från grossisterna.


Hur går det till när grossisterna köper in min bok? Vilka rabatter (F-pris) gäller i Tyskland?

Grossister beställer antingen direkt från distributören eller från förlaget, beroende på vem som sköter faktueringen.


I Tyskland köper grossisterna in böckerna. F-priset för grossister ligger på 50 % av det bunda slutpriset. Om en bokaffär beställer direkt från förlaget, så ligger F-priset på 65 % av det bundna slutpriset.


Vad innebär prisbindningen i Tyskland och Österrike?

I Tyskland och Österrike råder ingen fri prissättning på böcker, utan förlaget bestämmer hur mycket boken kostar. Och sen så måste alla affärer och online-shops sälja boken för precis det priset. 


I Schweiz så bestämmer bokaffärerna själva priset på boken, ungefär som i Sverige. Det är dock vanligt att trycka ett rekommenderat pris på baksidan av boken.


Ska jag använda eget ISBN eller skaffa ett tyskt ISBN?

Om du använder eget ISBN måste du själv teckna avtal med grossisterna för att boken ska kunna listas där. Med eget ISBN räcker det inte att skicka boken till en distributör, eftersom grossisterna inte tar in ISBN, som dom inte känner till. Utan tyska språkkunskaper är det relativt svårt att förhandla om avtal med grossisterna, men vi hjälper gärna till.


Ett alternativ är att använda ett ISBN från distributören. Då blir det så att distributören kommer att stå som utgivare till boken.


Vad gäller angående pliktleverans för min översättning?

I Sverige: Böcker som inte är avsedda för spridning på den svenska markanden måste inte pliktleveraras enligt lag i Sverige. Det spelar ingen roll, om boken tryckts i Sverige eller inte. Det anses dock som god tradition att skicka ett exemplar av översättningen som en frivillig pliktleverans till Kungliga Biblioteket i Stockholm. 


I Tyskland: Böcker som ges ut utanför Tyskland, men som är avsedda för den tyska marknaden, måste pliktlevereras i Tyskland. För utländska förlag är det nationalbiblioteket i Leipzig som samlar in ett exemplar av boken.


I Österrike: Böcker som ges ut av utländska förlag måste bara pliktlevereras i Österrike om de tryks i Österrike. Importerade böcker måste inte pliktleveras. Vilka bibliotek och hur många exemplar beror på i vilket län boken trycks.


Schweiz är ett av få länder i världen, som helt saknar pliktlagstifning.


Måste jag registera mig för och betala moms i Tyskland?

Om distributören sköter faktureringen med grossisterna: Nej, distributören tar hand om momsen för fakturorna genemot grossisten. För fakturorna mellan förlaget i Sverige och distributören i Tyskland gäller Reverse-Charge-förfarandet.


Om du själv sköter faktueringen med grossisterna: Ja, eftersom böckerna lagras i Tyskland blir du momspliktig i Tyskland och behöver ett tyskt moms-regnr samt deklarera moms i Tyskland. De nya OSS reglerna gäller bara om böckerna lagras i Sverige och skickas direkt till slutkunder i Tyskland, inte om böckerna lagras i Tyskland. Svenska företag ansöker om tyskt momsreg-nr hos skatteverket i Hamburg-Nord. Vi rekommenderar starkt att man tar hjälp av en tysk skatterådgivare, framförallt om man inte pratar tyska. Det finns ingen möjlighet att prata engelska eller lämna in engelskspråkiga intyg till det tyska skatteverket.


Bokmomsen i Tyskland ligger på 7 %, i Österrike på 10 % och i Schweiz på 2,5 %.


Ska jag trycka i Tyskland eller hellre leverera böckerna från Sverige till Tyskland?

Det spelar för distributionen ingen roll. Det är en rent ekonomisk fråga, om det är billigare och/eller snabbare att trycka närmare (pga kortare transporter) distributören eller inte.


Vad är Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB)?

Det handlar sig om den centrala databanken med alla titlar som just nu kan beställas av den tyskspråkiga bokhandeln. Utan att skriva in böckerna här kommer de inte kunna beställas utav någon bokaffär i vare sig Tyskland, Schweiz eller Österrike. Dessutom är de här uppgifterna viktiga för att visa att man håller sig till reglerna kring bokprisbindningen.


I Sverige motsvaras detta ungefär av Bokinfo.


Vad är "förpackningslagen" i Tyskland?

Alla företag i Tyskland som orsaker förpackningsmaterial, t.ex. ett förlag som använder kartonger för att skicka böcker till en grossist, måste betala återvinningsavgifterna för sådana förpackningar i förväg. Av miljöskäl är plast extremt dyrt jämfört med papper. Därför använder nästan alla tyska förlag numera pappersbaserade fyllnadsmaterial och pappersbaserade tejper. Att inte följa dessa bestämmelser medför sexsiffriga straffavgifter.